Museums and galleries

LITERACKO-HYSTORZYCZNE MUZEUM
JANKA KRÁĽA

Literarno-historicke muzeum Janka Krala
Nám. osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
tel: + 421 (0) 44 / 552 25 54
e-mail: muzeumjk@stonline.sk

     Literacko-historyczne muzeum Janka Krala powstało w 1955 roku. Od 1961 roku swoją siedzibe ma w domie byłego wojewody /żupy/ tzw. Seligovsky dom. Cżeść zbiorów odzyskało się dzięki reorganizacji byłego muzeum Slovenskeho krasu jak również dzięki zwrotu i powrotu materiałów związanych z poetą Jankom Kralom z Matice Slovenskej /Narodowe Muzeum/ w Martine.
      Muzeum ma w swoich twórczych zbiorach dokumentarne historyczno-literackieMuzeum janka KRALA L. Mikulas dokumenty związane z tradycją Liptova oraz historią miasta Liptovsky Mikulas. Swoją działolność opiera również na dalszym kompletowaniu dokumentów i spraw związanych z tradycją i historią Liptova.
     Ekspozycja z Rizdyiału histori miasta Liptovsky Mikulas otwarta w listopadzie 1994 r. dokumentuje historie miasta od jego założenia w 1286 roku do ukończenia 2- wojny światowej. Ekspozycja
     Tatrin oraz Żądania narodu słowiackiego umieszczona jest w starej ewangielicznej plebani, w której działał ksiądz M.M. Hodza. W serpniu 1844 roku założone zostało stowarzyszenie Tatrin, które swoją działaność opierało w kulturze i oświacie. 10.maja 1848 r, zostały spisane Żądania narodu słowackiego, był to pierwszy sŁowacki program o charakterze narodowo-politycznym.
     Ekspozycja Razusovie dom znajduje się w rodzinnym domie pisarki - Marie Razusovej - Martakovej oraz Martina Razusa w miejscowości Vrbici, która w obecnym czasie została wciągnieta w granice miasta Liptovsky Mikulas.
     Żydowska synagoga udostępniona w roku 1994 , postawiona została w miejscu starszej synagogi zniszczonej pożiarem w 1878 roku. Swój obecny kształt uzyskała w 1906 roku, dzięki rekonstrukcji na podstawie projektów Leopolda baumhorna - budowniczego tego objektu. Budowa została stopniowo odnowiona dzięki miastu i władz Liptovskeho Mikulasa. W budowie synagogi nie znajduje się stała ekspozycja. Z historią zapozna i udzieli wszelkich informacji nasz lektor odnośnie histori żydów w Słowacji oraz z miejscem które państwo odwiedzicie. Budowa synagogi znajduje się w rejestrze zabytków i jest zapisana jako zabytek kultury.
Odwiedzenie synagogi jest możliwe oile zainteresowani zgloszą to wczęśniej i uzgodnią termin i czas odwiedzin pod telefonem 0849 / 5522554.
od V-IX.,
pondziałek - piątek 8:30 - 16:00
sobota - niedziela od 9:00 - 16:00


LIPTOVSKE MUZEUM

LIPTOVSKE MUZEUM
034 50 Ružomberok
Nám. Š.N.Hýroša
tel : + 421 / 44 / 432 2468
fax : + 421 / 44 / 432 2469

    Liptovske w Ruyomberku powstało oraz działało w swych początkach jako Liptovske Muzealne Towarystwo w 1912 roku. W 1921 r. towarzystwo zostało przejęte jako publiczna kultura, przez miasto Ruzomberok nadając mu nazwe Liptovske muzeum. Od 1937 roku muzeum ma swoją siedzibe w budynku które postawilo miasto według projektu V. Donnera. W 1974 roku do muzeum w Ruzomberku zostało przyłączone Ludowo-etnograficzne muzeum z siedziba w Liptovskom Hradku. Od samego początku działanie muzeum opiera się na charakterze ojczysto-naukowych. Społeczeństwu udostępnione są ekspozycje przyrody, archeologi, histori, etnografi oraz papiernictwa które ma dość bogatą historie w Słowacji. Udostępniona jest również ekspozycja o życiu i działolności Andreja hlinku. Wszytkie ekspozycje umieszczone są w głownej budowli muzea.
    Ekspozycje w terenie:
Archeologiczne muzeum w przyrodzie - w zgórze Havranok ruzomberoknad Liptovskou Marou /zbiornik wodny/
Ludowo - etnograficzne muzeum Liptovsky Hradok
Gotycki kościół Ludrova
Muzeum Liptovskej wsi - Pribylina
Czyszcenie oraz ważenie rudy, miejsce spotkań górników - Kralova Lehota
Rolniczny dom Vlkolinec
Gorniczny dom Vysna Boca
Czarny Orzeł Liptovsky Mikulas
Archeologiczna ekspozycja w przyrodzie w grodzie Liptov - Liptovska Sielnica

    Muzeum umożliwia naszym gościom skorzystanie z usług naszych przewodników /j. niemiecki, j.węgierski, j.francuzki. w najbliszym czasie j. angielski. Rocznie prezentujemy 20 wystaw, które odwiedza 60-65 tysięcy zwiedzających.
    CYZNNE
     ŻWrzesień - Maj
pondziałek - piątek : 8.00 - 16.00
sobota - niedziela : 9.00 - 13.00
     ŻLipiec - Sierpien
pondziałek - piątek : 8.00 - 17.00
sobota - niedziela : 9.00 - 16.00


GALERIA PETRA MICHALA BOHUNA

GALERIA PETRA MICHALA BOHUNAgallerie P. Bohúňa
Tranovského 3
tel: +421 44 552 2758, 551 4032, 551 4002

    Galeria /rok zał. 1955/ jest trzecią najstarza galerią w Słowacji jak również jedną z największych.
    Stałe ekspozycje
Stara szutka /gotyk, renesans oraz barok/ - parter.
Słowacka sztuka artystyczna z 19 w. - z bliszym zapoznaniem się twórczością P.M. Bohuna - 1.piętro
Słowacka sytuka artysztyczna z 20 w. - 2. piętro
Galeria Jana Halu /wysunięta ekspozycja GPMB/ Vazec

    Galeria P.M. Bohuna ma do dyspozycji dwa pomieszczenia przeznaczone do wystaw i ekspozycji różnego rodzaju. Wielką wystawną sale, małą wystawną sale.
    CZYNNE
wtorek - piątek od 9:00 do 17:00 godz
sobota - niedziela od 12:00 do 17:00 godz
Galeria J. Halu czynna wtorek - niedziela od 12:00 - 16:00


SŁOWACKIE MUZEUM
OCHRONY PRZYRODY I JASKIŃ

muzeum Slovenske muyeum ochrany prirody a jaskyniarstva
ŠKOLSKÁ 4
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel.: + 421 / 44 / 552 2061, 552 4559 - Školská 4
tel.:+ 421 / 44 / 551 4340, 552 4558 - 1. mája 38
fax: + 421 / 44 / 551 4381
www.smopaj.sk

     SŁowackie muzeum ochrony przyrody i jaskiń /SMOPaJ/ powstało jako federalne muzeum pod nazwą *Piękno ziemi Słowackiej* w 1930 r. Muzeum od swojego wzniku zgromadziło nie tylko przyrodniczo-naukowe eksponaty, ale przedewszystkim zbiory speleologiczne, jak również etnograficzne, historyczne archeologiczne oraz inne. W poczatkowym okresie działalności orientowało się na piękno ziemi Słowackiej oraz na region górnego Liptova. Od 1949 roku zajmuje się wyłącznie urokami ziemi słowackiej oraz pięknem jej jaskiń.
    Usługi :
specialistyczne informacje
odnośnie ekspozycji
nowe tytuły książek p.t. Sinter 6/97, Natura tutela 3, Slovensky kras /Piękno ziemi Słowackiej/
sprzedaż minerałów oraz kamieni szlachetnych
możliwość fotografovania oraz filmowania wideokamera ekspozycji jak również na wystawach
przegląd specialistycznej literatury w bibliotece muzea
przegląd dokumentarny funduszu z celem zapoznania się z problematyką około jaskiń.
    W swoich stałych ekspozycjach proponjemy zorganizowanym grupam, po wcześnięjszym umÓwieniu - specialistyczny wykład. Dla zainteresowanych mamy do dyspozycji duży wybór wideokazet /ekologia, ochrona przyrody, jaskinie, życie i środowisko itp.
    CZYNNE
pondziełek - piątek 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
sobota - niedziela 10:00 - 16:30 (15.4. - 31.10)


GALERIA ĽUDOVITA FULLU

galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku GALERIA ĽUDOVITA FULLU
Májekova l/1594
034 01 Ružomberok
tel: + 421 / 44 / 432 48 68
tel: + 421 / 44 / 432 48 67

Wysunięta ekspozycja Słowackiej Narodowej galeri. Prezentuje dzieło maliarskie, grafike, tapiserie, sztuke użytrczna Ludovita Fullu, który był jednym z założycieli modnego malarstwa w Słowacji. udostępniony jest atelier oraz majstrowa pracownia. Galeria zaczała swoją działalność od 1969 roku i znajduje się w bliskości Liptovskeho muzea. Organizowane są również przejściowe wystawy wraz z każdorocznym przeglądem dzieł laureatów Nagrody L. Fullu oraz jej stypendystuw. Galeria proponuje zwiedzającym kulturalne programy dotyczące życie i twórczości tej wybitnej i ważnej osobowości związanej z nowoczesną sztuką słowacji. w programie są również koncerty muzyki poważnej przeznaczonej dla szersego publikum, połączonego z programem kulturalnym.
    CYZNNE
Wtornik - Niedziela : 10.00 - 17.00


Muzeum Liptovskej wśi w Pribylinie


Muzeum liptovskej dediny v Pribylinie
032 42 Pribylina
tel + 421 / 44 / 529 3163

    Muzeum Liptovskej wśi w Pribylinie jest wysuniętą expozycją Liptovskeho muzea v Ruzomberku. W roku 1991 była społeczeństwu udostępniona jego pierwsza część. Chodzi o budowle z zatopionego obszaru gdzie powstała tama wodna oraz zpribylina miejscowośći górnego i dolnego Liptova. Żywot obywatelów wsi przybliżają budowy żeliara z Liptovskej Sielnice i Cernovej, zamieszkiwanie średniozamożnych gospodarzy i rzemieślników reprezentują domy Krawca i garbarza z Likavky, Kowala z Liptovskej Kokavy oraz Kolara z liptovskej Sielnice (wyrabiał koła do wozów). Żywot bogatszych warstw dokumentuje dom wójta z Liptovskeho Trnovca, panszczyźniany dom z Paludze oraz zamek z Parizoviec. Interesujący jest też obiekt szkolny z Valaskej Dubovej. Dominuje tutaj na tym obszarze gotycki kościół Panny Marii z Liptovskej Mary. W muzeum Liptovskej wsi organizuje się okazyjne kulturalne uroczystości. Atrakcją jest możliwość jazdy konnej. Sprzedaż pamiątek oraz szybka obsluga gastronomiczna.
    Muzeum znajduję się przy ujściu Rackovej doliny także bezpośrednio nad nim wznoszą się szczyty Zachodnich Tatr.
    CYZNNE
Maj- Pażdziernik pondzełnik - piątek : 09.00 - 17.00
Listopad - Kwieceń pondzełnik - piątek : 9.00 - 16.00


Rolniczy dom Vlkolinec


RUŽOMBEROK - VLKOLINEC Liptovské múzeum Ružomberok
tel: + 421 / 44 / 432 2486

    W rolniczym domie znajduję się expozycja pierwotnego zamieszkiwania oraz ludowa architektura. Rolniczy dom jest wysunięntą expozycją Liptovskeho muzeum w Ruzomberku, która została udostępniona w 1991 roku. Objekt ten należy do zespołuvlkolinec zachowanych zrębowych domów dwu i trój przestrzennych, które to należą do typowych budowli regionalnych tej architektury w północnej części środkowej Słowacji. Rolniczy trójprzestrzenny zrębowy dom nr. 15 był zbudowany w 1886 roku. Zachowane pierwotne węwnetrzne podzielenie domu oraz zagospodarowanie interieru (wnętrza) ukazuje nam obraz tego w jaki mniej więcej sposób toczył się żywot ludzi tego domu i całej miejscowośći w pierwszych dziesięćioleciach 20 wieku.
    Miejscowość Vlkolinec jest administratywnie przyłączona do Ruzomberku. Przez swoje niezastąpione widoki i piękną panorame, przyrodnicze, urbanistyczne i architektyczne ocenienia jest zapisana w światowej księdze kulturnego dźiedzictwa UNESCO. Sprzedaż pamiątek oraz możliwość pośiłków.


[ głowna | region | zakwaterowanie | Tatralandia | Western city | Thermal Park Bešeňová | Jasná | LAST MINUTE | aquapark | pogoda | turystyka | kulturalne zabytki | fotografie | jaskinie | kąpieliska | uzdrowiska | mapa | narciarstvo | muzea | usługy | snowboard | forum dyskusyjne | ankieta | Serwis nieruchomości | webmaster ]