GuestBook- Besuchsbuch

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 ]
Pridané: 2009-02-05 13:40:04
Region Liptowa bardzo nam si? podoba? – wspania?a przyroda i krajobrazy, przemili ludzie, dobrze przygotowane tereny do uprawiania narciarstwa. Na Liptów udali?my si? g?ównie po to, aby poje?dzi? na nartach. W ci?gu naszego pobytu odwiedzili?my tak?e baseny termalne i sauny w Besenovej. Kompleks ten jest godny polecenia i jest na europejskim poziomie. Czas wolny po nartach sp?dzali?my g?ównie wypoczywaj?c na naszej kwaterze. Bardzo nam si? podoba?o, ?e na ?wietlicy by? stó? do bilarda. Problemów na S?owacji nie mieli?my ?adnych, ale kilka rzeczy mo?na by?oby poprawi?. Chodzi g?ównie o o?rodek w Jasnej. Na drugim kanale telewizji w programie Ziva Panorama, pokazuj?, ?e wszystkie wyci?gi w Jasnej s? czynne, a prawda na miejscu jest zupe?nie inna. Okazuje si?, ?e kolejka na Lukov? jest zamkni?ta z powodu z?ych warunków atmosferycznych – nie ma tak?e takiej informacji przy kasach. Naszym zdaniem ju? przy wje?dzie do Demanovskiej Doliny (np. przy parkingu w Pavcinie Lehote) powinna by? informacja co jest czynne a co nie (np. wy?wietlacz elektroniczny). Takiej informacji nie mieli?my i pojechali?my do Bielej Puti, tam okazuje si?, ?e wyci?gi nie dzia?aj? i lepiej by?o zaparkowa? na Zahradkach, wi?c zawracamy. Przez co? takiego tracimy tylko niepotrzebnie czas. Uwa?amy tak?e, ?e w sytuacjach gdy nie chodz? wszystkie wyci?gi, ceny skipassów dziennych powinny by? obni?one, np. 5 euro. 28 euro za skipass, gdy nie dzia?a wi?kszo?? kolejek, to jest lekka przesada. Inn? spraw? jest, ?e ceny skipassów s? za wysokie. Polakom zaczyna si? nie op?aca? je?dzi? na narty na S?owacj?, bo okazuje si?, ?e niewiele dro?ej wychodzi Austria. A tam jednak warunki narciarskie s? lepsze, cho?by dlatego, ?e góry s? wy?sze i nie ma mo?liwo?ci odwil?y, tak jak to by?o podczas naszego pobytu. Strona www.liptov.sk jest bardzo dobrze przygotowana, zawiera wszystkie potrzebne informacje dla odwiedzaj?cych Liptów. Bardzo dobrze, ?e jest w wielu j?zykach. Mamy tylko propozycj? do ulepszenia wyszukiwania zakwaterowania. Kiedy wybieramy opcj? „kwatery prywatne” pokazuj? si? apartamenty lub ca?e domy do wynaj?cia. Dla nas jest to myl?ce, poniewa? Polacy przez „kwater? prywatn?” rozumiej? bardziej pokój do wynaj?cia w domu jednorodzinnym, a nie apartament czy ca?y dom. Powinna by? w takim razie opcja np. „pokoje go?cinne”.
Pridané: 2009-01-25 19:30:14
Podczas naszego krótkiego pobytu nie zdazylismy poznac wszystkich atrakcji regionu Liptow,ale to co nas g?ównie interesowa?o czyli jazda na nartach wpe?ni nas zadowolilo. Ponato bylismy w Parku Termalnym Besenowa który tez nam sie spodoba?. Jedynym mankamentem tych ciekawych atrakcji sš ceny przekraczajš poziom przecietnego portfela.
Pridané: 2009-01-16 18:27:10
Jest u Was bardzo ?adnie, prawdziwa tatrza?ska przyroda, niskie zabudowania, brak Fast fordów, Nowoczesne ?adne pensjonaty, wkomponowane w krajobraz. Mo?liwo?? wielu tras zjazdowych, dobrze przygotowane stoki. No i przede wszystkim wyci?gi- krzese?ka. Brak kolejek. Na popraw? zas?uguje Maxi Land, gdie dzieci pozostawione s? same sobie, a instruktorzy skupieni s? na lekcjach prywatnych. Najbardziej na zmian? zas?uguj? ceny w euro i brak miejsc parkingowych. Strona www.liptov.sk ?wietna, wszystko w niej uj?te przejrzy?cie no i przede wszystkim w wielu j?zykach. Du?o info., zdj??, nie jest za du?o tekstu. Nic nie poprawia?.
Pridané: 2009-01-14 15:40:57
Region LIPTOV wywar? na nas bardzo du?e wra?enie. Szczególnie je?li chodzi o kompleks wyci?gów na Chopoku. Region jest przygotowany do przyj?cia masowego klienta tzn. rynek z restauracjami i pub’ami, sklepy, marketu, baseny (Tatralandia i Besenova) ?cie?ki rowerowe, zabytki, jaskinie, jezioro Mara oraz du?a i zró?nicowana oferta noclegów. Du?y plus dla Skubisów oraz busu do tatralandii z odleg?ej demenovskiej doliny – jest to doby pomys?, gdy? wszystkie wymienione wy?ej obiekty s? oddalone od siebie i trudno do nich dotrze? pieszo. B?d?c w regionie Liptov g?ównie uprawiali?my snowboarding i wygrzewali?my si? w basenach termalnych. Skorzystali?my równie? z oferty tutejszych sklepów i restauracji. Je?d??c po o?rodku Jasnej napotkali?my si? na problemy zwi?zane z awaryjnie dzia?aj?cymi wyci?gami – orczykami na samym szczycie Chopoka na pó?nocy i po?udniu. 2 orczyki linowe, te najkrótsze nie nadaj? si? do jazdy dla narciarzy, a szczególnie snowboardzistów – s? bardzo nie wygodne i kontuzjogenne! Ceny karnetów na wyci?gi Jasna s? za drogie w porównaniu do o?rodków alpejskich! Strona www.liptov.sk niez?a, funkcjonalna, wszystko mo?na na niej znale?? co dotyczy regionu LIPTOV. Mocn? stron? s? liczne informacje na temat regionu, s?ab? stron? grafika. Bardzo dobry pomys? z promocj? poprzez darmowy karnet i wej?ciówki na Jasn?, Tatralandi? i Besenov?. Propozycja do ulepszenia: od?wie?y? grafik? strony, poniewa? jest ma?o efektowna a tym samym ma?o zach?caj?ca.
Pridané: 2009-01-07 05:55:01
Generalnie pobyt poprzedni wspominamy pozytywnie . Czas wolny sp?dzali?my na zwiedzaniu miasta, jaskini , torze gokardowym , krytym lodowisku i oczywi?cie w wodach termalnych cocia? tutaj cena by?a jak sadz? wygurowana. Najwi?ksze zainteresowanie wzbudzi?o zwiedzanie jaskini. A zmieni? ? có? mo?e przyda?by si? jeden obszerny informator na temat historii po??czony z wykazem wszystkich ciekawych miejsc do zwiedzania z zaznaczonymi miejscam na mapie w celu szybkiej udentyfikacji Kazimierz Marut
Pridané: 2008-12-31 22:17:30
31.12.2008 Ve?ký Cho?
Pridané: 2008-06-10 00:00:00
jestem w tej chwili z rodzina w apartamencie liptowski michal 81 jest super wyposazony wlasciciele przemili ludzie sluza pomoca w kazdej potrzebie naprawde goraco polecam rezerwujcie iprzyjezdzajcie z calej polski nie bedziecie zalowac jest super ok. www.liptov.sk/apartmany, apartmany@liptov.sk, komorka: +421 907 117342
Pridané: 2008-02-28 11:15:34
Ich war schon des öffteren in Mikulasch. Es ist für mich immer wieder ein Erlebniss die Gegend neu zu erkunden Für mich ist das Tatra-Gebirge mein Urlaubsland. Liebe Grüsse aus der Steiermark /Österreich
Pridané: 2007-08-28 12:39:36
Wszystkim polecam pensjonat Non-Stop w Bodicach, w?asnie wrócielm z tygodniowego pobytu w S?owacji. Standard i atrakcje tak jak w opisie kwatery - cena oko?o 295 koron od osoby. Miejsce idealne dla rodziny z dzie?mi.
Pridané: 2007-05-22 10:40:49
By?em ju? dwa razy w tym regionie i jak ktos ma jakies konkretne pytania o zapraszam na gg 4922960. W tym roku tez tam jade!! :D
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 ]