niekoľko fotografií

Liptovský Bobrovec, v pozadí Salatín
Village Liptovsky Bobrovec
predchádzajúci index ďalší