niekoľko fotografií

Salatín a Pachoľa (Západné Tatry)
The Western Tatras
ďalší index