niekoľko fotografií

Pachoľa a Baníkov (Západné Tatry)
The Western Tatras
predchádzajúci index ďalší