Grotoj


Demänovská cave of Liberty     Beleco de subtera mondo de grotoj jam tradicie allogas ĉiujare milojn da hejmaj kaj eksterlandaj vizitantoj. Unikaj formoj de gutŝtona diverskolora ornamaĵo kaj rompiĝema beleco, grandiozaj gutŝtonaj aŭ glaciaj formacioj dokumentas gigantan forton de la naturo. En Slovakio estas konataj pli ol 4 000 grotoj, por publiko estas alireblaj 12. Sur teritorio de Liptov-regiono estas tri alireblaj grotoj. Liptov-regiono estas eksterordinare riĉa je belecoj de subteraj grotoj kaj la regionon oni kutimas nomi ankaŭ Liptova karsto. Sur norda flanko de Malaltaj Tatroj, en Demänová valo troviĝas Demänová karsto, en kiu dominas Demänová grota sistemo 35 km longa. En Demänová valo estas alireblaj du grotoj. Demänová groto de libereco apartenas al la plej belaj alireblaj grotoj en Eŭropo. Krom granda kvanto de nealireblaj grotoj en Liptova karsto troviĝas tie ankaŭ abismoj kaj aliaj karstaj formacioj. Ni mencios la plej profundan slovakan groton Starý hrad (Malnova burgo), kiu estas profunda 432 m, konata estas ankaŭ groto de Lisková, kie oni trovis ostojn de 48 homoj, kiuj havis markojn de malnovepokaj kanibalaj kutimoj. Senpere en najbareco de Demänová valo kun mondkonataj grotoj troviĝas karstaj fenomenoj ankaŭ en Jánska valo.

            Al ĉiuj interesuloj pri detalaj informoj rilate al grotoj en Slovakio ni rekomendas viziti speleologiajn kolektojn en Slovaka muzeo de naturprotektado kaj speleologio en Liptovský Mikuláš.

more info, pricelist at E-mail: caves@ssj.sk, www.ssj.sk


DEMÄNOVÁ GROTO DE LIBERECO

            Ĝi estas la plej vizitata groto en Slovakio. Ĝi troviĝas en Demänová valo sur norda flanko de Malaltaj Tatroj, Demänovská cave of Liberty

en Nacia natura rezervejo Demänova valo. En lasta periodo jare ĝin vizitis 150 ĝis 175 miloj da vizitantoj. Ĝi estis malkovrita en la jaro 1921, alirebla estas de la jaro 1924. Hodiaŭa enireja truo, artefarite trafosita, kuŝas super la mara alteco de 870 m. Aliro al ĝi estas per komforta pado kun instruaj tabuloj. Subterajn spacojn kreis mergiĝintaj akvoj de rivereto Demänovka kaj Zadná voda (Malantaŭa akvo) en komplekso de kalkŝtonaj mineraloj. Ĝi havas interesan sistemon de koridoroj (flankaj sinkantaj koridoroj kondukas sur horizontalaj niveloj), subterajn halojn kaj katedralojn, eĉ varian kaj riĉan gutŝtonan ornamaĵon. Krom stalagmitoj, stalaktitoj kaj grandiozaj ŝtonaj akvofaloj ĉi tie troviĝas karakterizaj, riĉe ornamitaj etaj lagetoj kun gutŝtonaj nimfeoj surface, grotaj perloj kaj aliaj formoj surtere. Najbare de blankaj gutŝtonoj troviĝas ankaŭ gutŝtonoj koloritaj roze ĝis ruĝe. La plej malaltajn partojn trafluas subtera fluo de Demänovka. El tuta longeco de 8 400 m estas alireblaj 1800 m. Trarigardo de la groto estas dividita  je malgranda sfero: 1,2 km – 60 min kaj granda sfero: 2,2 km – 100 min.
            La groto estis proklamita kiel Nacia natura memoraĵo. De la jaro 1993 en la groto okazadas resaniĝaj speleoklimaj restadoj.more info, pricelist at
E-mail: caves@ssj.sk, www.ssj.sk


DEMÄNOVÁ GLACIA GROTO

                Ĝi troviĝas sur dekstra flanko de Demänova valo norde de Demänová groto de libereco kun enirejo de rokego Bašta (Bastiono) 840 m super la maro. Ĝin kreis eksa Demänovská ice cave subtera fluo Demänovka. La groton esploris Juraj Bucholz j. en la jaroj 1719 – 1723 Multe da surskriboj sur la muroj kaj konservita riĉa literaturo atestas pri granda intereso pri la groto de tiamaj sciencaj rondoj, ankaŭ de larĝa publiko. Oni ĝin nomis ankaŭ Dračia jaskyňa (Draka groto), ĉar tie oni trovis ostojn el grota urso, kiujn oni konsideris ostoj de drako. En subaj partoj de la groto estas belegaj glaciaj formoj. La plej belaj glaciaj formoj ekestas printempe, kiam el degelita neĝo enpenetras en groton plej multe da akvo, kiu tuj frostiĝas kaj kreas grandiozajn kolonojn kaj plankan glacion. La groto estas longa 1750 m, por publiko estas alireblaj 650 m. Turisme alirebla estis en la 80-aj jaroj de la 19-a jarcento kaj denove oni alirebligis ĝin en la jaroj 1950 – 1952. La groto estas parto de Nacia natura memoraĵo Grotoj de Demänová.
            Demänova groto de libereco kaj Demänova glacia groto troviĝas en belega regiono de turisma trafiko, en Demänova valo sur teritorio de Nacia parko Malaltaj Tatroj, kie ni rekomendas viziti ankaŭ altmontaran lagon de Vrbica (Vrbické pleso).more info, pricelist at
E-mail: caves@ssj.sk, www.ssj.sk


GROTO DE VAŽEC

Važecká cave

            Ĝi troviĝas en karsto de Važec sur kontakto de la montaro Kozie chrbty kaj baseno de Liptov sur okcidenta rando de la civito Važec. La enirejo estas 784 m super la maro. Ĝi estas longa 530 m. Ĝin oni malkovris en la jaro 1922, ĝi estas alirebla de la jaro 1934. Horizontalajn koridorojn modeligis eksaj akvoj de la rivero Biely Váh. Gutŝtona ornamaĵo estas riĉa je blankaj stalaktitoj kaj stalagmitoj. Eta rompiĝema ornamaĵo kaj strangaj formoj de stalaktitoj rememorigas   landon el fabelo. Ĉi tie oni trovis ostojn de la grota urso (Ursus spelaeus), ili estas ekspoziciitaj en la koridoro Kostnica.
            La groto estis proklamita nacia natura memoraĵo. Post rekonstruo en la jaro 1954 estas alireblaj 235 m.E-mail: caves@ssj.sk, www.ssj.sk


Protektadon kaj organizadon de alireblaj grotoj en Slovaka respubliko certigas Administrado de slovakaj grotoj en la urbo Liptovský Mikuláš, kiu estas faka organizo de naturprotekto en Ministerio de vivmedio de Slovaka respubliko.

Sprava slovenskych jaskyn
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovac Republic

Tel.: +421 / 44 / 5536 411
Fax.: +421 / 44 / 5536 311
E-mail: caves@ssj.sk
www.ssj.sk


[ LIPTOV | Regiono | Logado | Lasta minuto | Vetero | Turismo | Memorajoj | Foto | Grotoj | Banejoj | Mapoj | Skiado | Muzeoj | Libro de vizitantoj | Enketo | REAL ESTATE | webmaster ]